Ajankohtaisia katsauksia ja keskustelua vuokra-asuntomarkkinoista.

10.11.2011

Milloin vuokranantaja voi mennä vuokrahuoneistoon?

Vuokranantajalle tuottaa silloin tällöin tuskaa, jos vuokralainen ei päästä vuokranantajaa tai remonttimiestä huoneistoon, vaikka siihen olisi olemassa selvä peruste. Toisaalta vuokranantaja saattaa myös kokea, että hänellä olisi omistajana oikeus päästä huoneistoon heppoisinkin perustein. Vuokralainen puolestaan voi nähdä kotiinsa pyrkivän vuokranantajan tungettelevana. Vuokranantajan onkin aina muistettava, että vuokrahuoneisto on vuokralaisen koti. Toisen yksityisyydensuojaa ja kotirauhaa on kunnioitettava.

Vuokranantajalla on oikeus päästä vuokraamaansa huoneistoon sen kunnon ja hoidon valvomiseksi sekä esittelemiseksi silloin, kun huoneisto on tarkoitus myydä tai vuokrata edelleen. Näissäkään tilanteissa vuokranantaja ei tietenkään voi milloin tahansa saapastella omilla avaimillaan sisään vuokralaisen kotirauhan suojaamaan huoneistoon. Vuokralaisen velvollisuutena on päästää vuokranantaja huoneistoon viivytyksettä ja sopivana ajankohtana.

Huoneistossa käynnin ajankohdasta on aina sovittava vuokranantajan ja vuokralaisen kesken. Huoneistossa käynti olisi hoidettava siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa vuokralaiselle ja huoneiston käyttämiselle.

Sopimusesityksenä voidaan pitää myös käynti-ilmoitusta, jossa vuokralaista pyydetään ottamaan yhteyttä esitetyn ajan ollessa sopimaton. Ilmoituksessa on aina oltava käynnin tekijän yhteystiedot, tieto käynnin perusteesta, mahdollisimman täsmällinen käyntiajankohta sekä arvio kestosta. Ilmoitus remontista ei korvaa ilmoitusta huoneistoon pääsystä. Kun huoneistossa käydään, on sinne muistettava jättää ilmoitus suoritetusta käynnistä.

Sovittuna käyntiajankohtana vuokralaisen on tarvittaessa jätettävä turvalukko avoimeksi ja pidettävä huolta, esimerkiksi lemmikkien suhteen, että kävijällä on turvallinen pääsy huoneistoon. Vuokralainen ei saa aiheettomasti estää tai vaikeuttaa vuokranantajan oikeutettua pääsyä huoneistoon. Mikäli vuokralainen kuitenkin näin tekee, hän vastaa menettelynsä aiheuttamista vahingoista. Vuokranantajalla on myös oikeus saada viime kädessä poliisilta virka-apua huoneistoon pääsemiseksi.

TEKSTI: SUOMEN VUOKRANANTAJAT RY:N LAKIMIES, VARATUOMARI KATRIINA SAREKOSKI

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti