Ajankohtaisia katsauksia ja keskustelua vuokra-asuntomarkkinoista.

25.1.2012

Alku- ja loppukatselmuksen arvokkuudesta

Huomio hyvät vuokranantajat ja vuokralaiset: vuokrahuoneiston kunnon kartoittamisella turvataan molempien osapuolten asema – tehkää siis alkukatselmus yhdessä ja kirjallisesti! Tätä nykyä vuokrasopimuksen osapuolet laiminlyövät aivan liian usein kirjallisen alku- ja loppukatselmusraportin tekemisen. 

Alkukatselmuksesta laadittu kirjallinen raportti nousee arvoon arvaamattomaan silloin, kun joudutaan selvittämään, onko huoneistossa havaittu vika tai puute syntynyt vuokrasuhteen aikana. Vakuuden käyttämisen kannalta vuokranantajan on riitatilanteessa pystyttävä osoittamaan vian syntyajankohta. Vuokralainen vastaa vain vuokrasuhteen aikana vuokrahuoneistolle aiheuttamistaan vahingoista. 

Alkukatselmus on tehtävä ennen vuokralaisen sisään muuttoa. Mikäli katselmusta ei tehdä yhdessä, voi katselmuksen suorittaa vuokranantaja yksinkin tai yhdessä todistajan kanssa. Alkukatselmuksessa tarkistetaan asunnon ja kodinkoneiden kunto sekä kirjataan niitä koskevat huomiot ja mahdolliset viat sekä puutteet. Asunto voidaan lisäksi valokuvata ja videoida. Katselmusraporttiin ja valokuviin olisi hyvä saada molempien osapuolten allekirjoitus.

Vastaavasti vuokrasuhteen päättyessä osapuolet tekevät huoneistossa loppukatselmuksen loppusiivouksen jälkeen. Loppukatselmuksessa käydään läpi huoneisto ja kodinkoneet samalla tavalla kuin alkukatselmuksessa ja verrataan huoneiston kuntoa alkukatselmuksessa laadittuihin muistiinpanoihin.

Myös loppukatselmuksesta laaditaan kirjallinen raportti, jossa todetaan, onko huoneisto kunnossa vai onko vuokranantajalla vaateita huoneiston kuntoon nähden. Mikäli ilmenee, että huoneistossa on vuokralaisen vastuulle kuuluvia vaurioita tai puutteita, on osapuolten neuvoteltava kysymykseen tulevasta korjaustavasta. Vuokranantajan on loppukatselmuksen yhteydessä myös huomautettava vuokralaiselle esimerkiksi havaitsemastaan siivoustarpeesta, mikäli loppusiivousta ei ole tehty hyväksyttävällä tavalla. Huoneistossa edellisen vuokrasuhteen päättyessä tehty loppukatselmus voi toimia myös alkavassa vuokrasuhteessa alkukatselmuksena.

TEKSTI: SUOMEN VUOKRANANTAJAT RY:N LAKIMIES, VARATUOMARI KATRIINA SAREKOSKI

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti