Ajankohtaisia katsauksia ja keskustelua vuokra-asuntomarkkinoista.

4.12.2012

Irtisanomisilmoituksen sisältö ja tiedoksianto


Vuokranantaja voi joskus joutua syystä tai toisesta irtisanomaan asuinhuoneistoa koskevan vuokrasopimuksen. Irtisanomisilmoitusta tehtäessä vuokranantajalla saattaa kuitenkin mennä sormi suuhun. Esiin voi nousta muun muassa kysymys siitä, mitä irtisanomisilmoituksen tulisi pitää sisällään? Entä ilmoituksen tiedoksianto, voidaanko ilmoitus antaa esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä? 

Laki edellyttää, että vuokranantajan on annettava irtisanomisilmoitus vuokralaiselle kirjallisena. Kirjallisen muodon lisäksi on ilmoituksessa muistettava mainita tietyt asiat. Ollakseen pätevä, tulee ilmoituksessa ensinnäkin kertoa irtisanomisen peruste. Vuokranantajalla on aina oltava hyväksyttävä peruste vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Yleisesti hyväksyttäviksi perusteiksi on katsottu mm. huoneiston myynti tai sen ottaminen omaan käyttöön.

Irtisanomisperusteen lisäksi pitää ilmoitukseen merkitä vuokrasuhteen päättymisajankohta. Vuokrasuhteen päättymisajankohdalla tarkoitetaan sitä päivää, jona vuokrasuhde irtisanomisajan kulumisen jälkeen päättyy. Vuokranantajan on siis laskettava se päivä, jona vuokrasuhde päättyy ja kirjattava tämä ilmoitukseen. Irtisanomisaika lasketaan yleensä sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on annettu tiedoksi. Vaikka ilmoitus olisi siis annettu tiedoksi esim. 1. tammikuuta, lasketaan irtisanomisaika vasta tammikuun viimeisestä päivästä lukien. Myös irtisanomisajat on määritelty asuinhuoneiston vuokralaissa. Lain mukaan vuokranantajan irtisanoessa sopimuksen, on irtisanomisaika 3 kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden ja 6 kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt yli vuoden.

Myös tiedoksiannon kanssa kannattaa olla tarkkana sillä laki edellyttää, että irtisanomisilmoitus annetaan todistettavasti tiedoksi. Todisteellisia tiedoksiantotapoja on monia. Ilmoitus voidaan antaa tiedoksi esimerkiksi postitse saantitodistuskirjeellä. Todistettavan tiedoksiannon osalta on erityisen tärkeää huomioida, ettei tavallinen kirje, ilmoituksen tiputtaminen postiluukusta, sähköposti tai tekstiviesti täytä lain asettamaa vaatimusta! Todistettavaan tiedoksiantoon on omat keinonsa myös silloin, kun vuokranantaja ei lainkaan tavoita vuokralaistaan.

TEKSTI: SUOMEN VUOKRANANTAJAT RY:N LAKIMIES, HELI JÄRVI


1 kommentti:

  1. Hei!
    Olen etsinyt netin syövereistä vastausta kysymykseeni, mutta en löydä sitä mistään... Joten saisinkohan vastauksen täältä kautta.
    Joulukuun viimeinen päivä minun ja avopuolisoni vuokrasopmius irtisanottiin. Vuokranantajan irtisanomisaikahan on se puoli vuotta. Aloimme kuitenkin heti etsimään uutta asuntoa ja löysimme näinkin nopeasti uuden kodin itsellemme. Ilmoitimme tästä heti eilen vuokranantajalle ja hän sitten sanoi, että meillä on se kuukauden irtisanomisaika, joten joudumme maksaa vielä helmikuun vuokran. Ihmettelemme vain, että meneekö tämä nyt oikein, koska vuokranantajahan irtisanoi meidät ensin eli olemmenko todella velvollisia maksamaan helmikuun vuokran???

    VastaaPoista