Ajankohtaisia katsauksia ja keskustelua vuokra-asuntomarkkinoista.

10.1.2013

Kun vuokranmaksu takkuileeVuokran maksaminen ajallaan on yksi vuokralaisen tärkeimmistä velvoitteista vuokrasuhteen aikana. Joskus vuokranmaksun kanssa saattaa kuitenkin tulla ongelmia, jos vuokralaisen maksukyky heikkenee esim. työttömyyden seurauksena. Mikä on vuokrasopimuksen kohtalo näissä viivästystilanteissa eli lähteekö asunto heti alta yhdenkin viivästyksen seurauksena?

Lain mukaan asunnon vuokrasopimus voidaan päättää kahdella eri tavalla, irtisanomalla tai purkamalla. Irtisanomisella tarkoitetaan sitä, että sopimus päättyy tietyn irtisanomisajan kuluttua. Vuokranantajan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on 3 kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden. Irtisanomisaika pitenee 6 kuukauteen, kun vuokrasuhde on ollut vähintään vuoden mittainen. Purkaminen taas merkitsee sitä, että sopimus päättyy heti ilman minkäänlaisia irtisanomisaikoja.

Laissa ei ole erikseen lueteltu perusteita, jolloin vuokranantajalla on oikeus vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Irtisanomisperusteen tulee kuitenkin olla vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan mukainen. Vuokranmaksun toistuvaa myöhästelyä on pidetty hyväksyttävä perusteena. Irtisanomiseen ei kuitenkaan tulisi lähteä kevein perustein, vaan ensimmäisenä reagointikeinona voi vuokralaiselle lähettää esimerkiksi maksumuistutuksen. Jos vuokranmaksu tästä huolimatta edelleen takkuilee, saattaa irtisanominen tulla ajankohtaiseksi. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että irtisanomisoikeus koskee vain toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Määräaikaista sopimusta ei lähtökohtaisesti voida irtisanoa, vaikka vuokranmaksu laahaisikin toisinaan hieman jäljessä.

Vuokrasopimuksen purkamisperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa. Yksi näistä perusteista on vuokranmaksun laiminlyöminen. Purkukynnyksen ylittymiseen vaaditaan huomattavasti olennaisempaa rikkomusta kuin sopimuksen irtisanomiseen. Oikeuskäytännön perusteella vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokrarästejä on purkuhetkellä vähintään 2-3 kuukauden vuokria vastaava summa. Pääsääntöisesti vuokranantajan on annettava purkamisesta ensin varoitus. Vuokranmaksun laiminlyönti on kuitenkin purkamisperusteena sellainen, ettei vuokralaiselle tarvitse antaa ensin edes varoitusta, vaan sopimus voidaan päättää heti, kunhan rästejä on vähintään edellä mainitun verran.

  TEKSTI: SUOMEN VUOKRANANTAJAT RY:N LAKIMIES, HELI JÄRVI

 Ei kommentteja:

Lähetä kommentti