Ajankohtaisia katsauksia ja keskustelua vuokra-asuntomarkkinoista.

25.5.2013

Apua, ötököitä!


Hyönteiset ovat välttämätön osa luonnon kiertokulkua, mutta harvempi meistä niitä kotiinsa haluaa. Tietyt tuhohyönteiset saattavat olla varsinainen riesa sisätiloihin päätyessään. Ne elävät useimmin talon rakenteissa ja leviävät esimerkiksi viemäriverkoston kautta helposti muihin huoneistoihin. Kuka vastaa, jos vuokra-asuntoon ilmaantuu ötököitä? Saako silloin alennusta vuokrasta?

Vuokralaisen on normaaleja varotoimia noudattaen huolehdittava siitä, ettei asuntoon kulkeudu ylimääräisiä tuliaisia ulkomaanmatkoilta tai vaikkapa kirppikseltä ostetun vanhan sohvan mukana. Jos vuokralainen havaitsee asunnossa jotain tavallisuudesta poikkeavaa, tulee hänen ilmoittaa havainnoistaan viipymättä vuokranantajalle. Ongelmasta on informoitava pikaisesti myös taloyhtiön isännöitsijää, jotta yhtiö voi hoitaa myrkytykset ja muut torjuntatoimet keskitetysti. Koska kysymys on usein rakenteiden kautta leviävistä tuholaisista, kuuluu vastuu hävittämisestä yleensä taloyhtiölle. Aiheutuvat kustannukset voidaan vaatia ötökkäongelman aiheuttajalta, jos tämä on tiedossa.

Esimerkiksi muutamat sokeritoukat ja turkiskuoriaiset ovat varsin yleisiä erityisesti vanhoissa taloissa, joten ne eivät tavallisesti oikeuta vuokranalennukseen. Suomen asuntokannassa harvinaisempien ja vaikeasti hävitettävien tuhohyönteisten kuten luteiden tai torakoiden tapauksessa vuokralaisella voi kuitenkin olla oikeus kohtuulliseen vuokranalennukseen erityisesti, jos ongelma on laaja ja jatkuu pitkään. Edellytyksenä toki on, että vuokranantajalle on ilmoitettu tuholaisista. Sen sijaan vuokralaisella ei normaalisti ole oikeutta saada vuokranantajalta korvausta tuhohyönteisten aiheuttamista vahingoista, kuten turkiskuoriaisten toukkien syömistä tekstiileistä taikka luteiden takia kaatopaikalle joutuneesta sängystä. Vuokranantaja joutuu korvaamaan aiheutuneita vahinkoja vain, jos hän on aiheuttanut vahingon omalla toiminnallaan tai laiminlyönnillään.

Ihan pakokauhuun ei siis ole aihetta, vaikka ötököitä asunnossa tulisikin vastaan. Useimmiten hyönteiset onnistutaan hävittämään oikeaoppisin menetelmin kohtuullisessa ajassa. Vuokrasopimuksen purku ei siksi yleensä tule kysymykseen. Ääritapauksessa esimerkiksi luteet voisivat kuitenkin oikeuttaa vuokralaisen purkamaan sopimuksen terveydellisen vaaran perusteella.

SUOMEN VUOKRANANTAJAT RY:N JOHTAVA LAKIMIES, VARATUOMARI KATRIINA SAREKOSKI


1 kommentti:

 1. Onko vuokranantaja velvollinen korvaamaan menetetyn omaisuuden ludetapauksessa mikäli ludeongelma johtuu:
  a) naapurista, jonka ludeongelmasta ei tiedotettu muita talon asukkaita, vaikka se oli vuokranantajan tiedossa,
  b) vuokranantaja mykyttää asuintalossamme vain yksittäisiä huoneistoja, vaikka koko talo tulisi paketoida ja myrkyttää ongelman poistamiseksi,
  c) luteet palasivat asuntoomme 4 kuukauden jälkeen muualta kerrostalosta huoneistoomme.

  Ja onko vuokranantaja / isännöitsijä velvoitettu informoimaan muita kiinteistön asukkaita siitä, että talossa on ludeongelma vai onko näin salailu tosiaan laillista?

  VastaaPoista